Stopzetting Festivino

Ten gevolge van het overlijden van zaakvoerder Hilde De Baets op 30 mei 2022 worden alle activiteiten van Festivino & Festivo stopgezet.

Van harte dank voor uw jarenlang vertrouwen.